Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik